O firmě

Již od svého založení v roce 1999 jsme se zaměřili na aktivní ochranu našeho společného životního prostředí a profilovali jsme se jako výrobní firma vysoce kvalitních filtračních hadic, filtrační kapes, filtračních plachetek a filtračních sáčků pro filtraci vzduchu, filtraci spalin a filtraci kapalin s komplexní nabídkou služeb pro oblast průmyslové filtrace.

Naše výsledky realizujeme díky dlouholeté zkušenosti týmu našich spolupracovníků v oblasti textilní výroby a průmyslové filtrace. Špičková kvalita, pružnost a efektivita naší výroby v kombinaci s komplexním systémem LEWECA jsou předpokladem pro optimální ekonomický provoz filtračních zařízení v průmyslových oblastech:

• Výroby cementu, vápna a stavebních hmot 
• Sléváren železných a neželezných kovů 
• Hutí a železáren, dolů a provozů na zpracování magnezitických a obdobných rud 
• Sklářského průmyslu 
• Dřevařského průmyslu 
• Výroby obalovaných živičných směsí 
• Tepláren, výtopen a spaloven odpadů 
• Chemického průmyslu 
• Potravinářského průmyslu