Servisní zajištění

Firma ECE Group pro své odběratele zajišťuje:

• Odborné výměny filtračních elementů
• Opravy strojních částí filtračních jednotek
• Pravidelné kontroly technického stavu filtračních jednotek z hlediska filtračních elementů a celé filtrační jednotky
• Kontroly stavu filtračních jednotek před pravidelným autorizovaným měřením TZL
• Kontroly porušení a těsnosti filtračních elementů za použití ECE VISO fluorescenční metody
• Průběžné sledování technického stavu filtračního media ve specializovaných laboratořích
• Optimalizaci typu filtračního media pro dosažení maximálního ekonomického provozu dané filtrační jednotky
• Zajišťování emisních měření TZL a PZL autorizovanými měřícími skupinami
• Poradenskou a konzultační činnost v oblasti průmyslové filtrace