Výroba ECE Group

Výroba filtračních elementů firmy ECE Group, s.r.o. je postavena na nejmodernějších výrobních technologiích a využívání filtračních medií s vysokou užitnou hodnotou, vyráběných výhradně v souladu se systémem řízení jakosti dle norem ISO 9001. Sledování nejnovějších trendů průmyslové filtrace, pružné reagování na vznikající požadavky trhu a zajištění plného technického zázemí pro naše odběratele je pro nás zcela jasnou samozřejmostí.

Základním cílem obecného a souvisejícího technologického rozvoje naší výroby je hledání nikoliv pouze kvantitativních, ale především kvalitativních výsledků naší činnosti.

Jako první firma v dané oblasti jsme po důkladném provozním testování již v roce 1998 zavedli do výroby vlastní systém multikapsových filtračních vložek (filtračních vícekapes) s konstrukcí FTC (Flat Top Collar) s vícenásobným zabezpečením švu jednotlivých kapes a minimalizací počtu švů na celé ploše vícekapsy. Naše optimální konstrukce dokonale kopíruje plochý tvar dělící roviny těchto filtračních jednotek, zaručuje bezpečné dotěsnění na obvodu komory a podstatně zrychluje vlastní montáž filtrační vložky.

 Plochý límec - FTC1 Plochý límec - FTC2
Systém FTC filtračních vícekapes firmy ECE Group - dokonalé přizpůsobení filtrační komoře,
vícenásobné zabezpečení švů

Též každá jednotlivá výrobní činnost (příprava výroby, výroba komponent, vlastní výroba, výstupní kontrola kvality a vlastní expedice výrobků) je plně koordinována pro dodržení nejvyšší kvality produktu pro naše odběratele.

 
Příprava komponent výroby a přířezu pro FTL (Filter Tube Line) výrobu ECE Group

 Dokončovací operace
Plně automatická linka FTL (Filter Tube Line) a průběžné dokončovací operace na výrobcích

Šití 
Nejmodernější technické vybavení dokončovacích operací a termínová expedice finálního výrobku

Zaměření na kvalitní technologické postupy, moderní vybavení výroby firmy ECE Group je zárukou spokojenosti našich konečných uživatelů s vysokou užitnou hodnotou našich produktů pro oblast průmyslové filtrace.