Filtrační hadice a kapsy

Filtrační hadice, filtrační jednokapsy a vícekapsy ECE Group pro filtraci vzdušin a spalin odpovídají náročným řešením v oblastech od těžby a zpracování minerálů, výroby ocele, dřevařského průmyslu až po náročné aplikace chemického průmyslu, tepláren a spaloven odpadů.

Filtrační hadice, filtrační jednokapsy a filtrační vícekapsy ECE Group splňují s jistotou požadované emisní limity a zaručují nízkou úroveň tlakové ztráty při zajištění nejnižších provozních nákladů zařízení. Podle technických a provozních podmínek odprašování je pro danou aplikaci voleno optimální filtrační medium včetně jeho úpravy, které jednoznačně splňuje požadovaná kritéria aplikace. Konkrétnímu typu filtračního zařízení odpovídá též použití konstrukčních detailů filtračního elementu (snapring kroužek, ocelový kroužek, spodní zesílení, rozpěrné kroužky atd.).

Kromě svých optimálních užitných vlastností se filtrační hadice a filtrační kapsy ECE Group vyznačují především:

• Přesností a vysokou kvalitou všech detailů
• Výrobní přesností pro jednoduchost a jednoznačnou těsnost v rámci montáže
• Možností rozměrových a konstrukčních alternativ, plně odpovídajících dané aplikaci nebo zvláštnímu požadavku odběratele

Filtrační elementy ECE Group pro filtraci vzdušin a spalin (filtrační hadice, filtrační jednokapsy, filtrační vícekapsy atd.) jsou vyráběny ze všech typů filtračních medií od polypropylenu až po PTFE včetně jejich standardních a speciálních mechanických a chemických úprav (opálení povrchu, zahlazení povrchu, povrchový nános PU pěny, PTFE mikroporézní nános, ePTFE expandovaná povrchová membrána, impregnace na FC bázi nebo na PTFE bázi atd.).

Základní technické parametry využívaných syntetických vláken a jejich odolnost:

Teplota Označení Odolnost vůči
Typ vlákna trvalá / špičky ECE Group

hydrolýze

kyselinám

zásadám

oxidaci

Polypropylen

 90°C / 95°C

PP

1

1

1

4

Polyamid

110°C / 115°C

PAD

4

3

2

3

Teplotně odolný Olefin

125°C / 135 °C 

RO

1

1

1

4

PAC homopolymer

125°C / 140°C

PAC

2

2

3

2

Polyester

145°C / 150°C

PE

4

3

4

2

Polyphenylensulfid

190°C / 200°C

PPS

1

1

1

3

M-Aramid

200°C / 220°C

AR

3

3

3

3

Polyimid P84®

240°C / 260°C

PI

2

3

3

2

Polytetrafluorethylen

250°C / 280 °C

PTFE

1

1

1

1

      1 = výborná  2 = dobrá  3 = průměrná  4 = omezená